Close
Sender's Name, Sender's email
AMOUNT: $XX.XX
E-GIFT CARD NUMBER: XXXXXXXXXXXXXX XXX
PIN: XXX
Please do not delete this email-
you will need number above to redeem your E-Gift Card.
Close